zvolen.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

COLNÝ ÚRAD, Lieskovská cesta, Zvolen

Colný úrad, správa cla a daní, zber štatistických údajov, preventívne opatrenia. Colný úrad Banská Bystrica, pobočka Zvolen, Lieskovská cesta

COLNÝ ÚRAD

COLNÝ ÚRAD, Lieskovská cesta, Zvolen

Colný úrad, správa cla a daní, zber štatistických údajov, preventívne opatrenia. Colný úrad Banská Bystrica, pobočka Zvolen, Lieskovská cesta

Adresa: Lieskovská cesta 24/494, 960 03 Zvolen
Telefón: 045/5321847, 5334409, 5333369
Fax: 045/5321847
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: pcu5161@colnasprava.sk
COLNÝ ÚRAD

Vyclievacia pošta 2, Masarykova 5, Zvolen, 045/533 1809

Colná správa vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpečuje realizácia obchodnej politiky, finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími štátmi a na vnútornom trhu, ak tak ustanovujú osobitné predpisy a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Colná správa zároveň vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov (napr. zákonov o jednotlivých spotrebných daniach).
Colná správa plní úlohy

* v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími štátmi (colná štatistika) a štatistiky obchodu medzi členskými štátmi Európskej únie (Intrastat),

* v oblasti správy nepriamych (spotrebných) daní (spotrebnej dane z minerálneho oleja, z liehu, z vína, z piva, z tabaku, z elektriny, z uhlia a zo zemného plynu),

* v oblasti zisťovania zodpovednosti osôb za porušenie právnych predpisov, ktorých vykonávanie je jej zverené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými predpismi v oblasti colníctva (colné predpisy).

Úradné hodiny - colná časť

DeňDopoludniaPopoludní
Pondelok:6:0022:00
Utorok:6:0022:00
Streda:6:0022:00
Štvrtok:6:0022:00
Piatok:6:0022:00
Sobota:6:0022:00
Nedeľa:6:0022:00

Úradné hodiny - daňová časť

DeňDopoludniaPopoludní
Pondelok:07:30 15:30
Utorok:07:30 15:30
Streda:07:30 15:30
Štvrtok:07:30 15:30
Piatok:07:30 15:30
Sobota:--------
Nedeľa:--------

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • COLNÝ ÚRAD

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Zvolen, Budča, Hronská Dúbrava, Kováčová, Lieskovec, Očová, Ostrá Lúka, Sliač, Tŕnie, Turová, Vígľaš, Zvolenská Slatina
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang