zvolen.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Zvolen ulice

 1. 1. mája
 2. 11. marca
 3. 29.augusta
 4. 9. mája
 1. A. Nógradyho
 2. Alexyho, pozri J. Alexyho
 3. Andreja Hlinku
 4. Antona Bernoláka
 1. Bakova Jama
 2. Balkán
 3. Bánikova, pozri J. Bánika
 4. Bariny
 5. Bazovského, pozri M. Bazovského
 6. Belu IV.
 7. Bernolákova, pozri Antona Bernoláka
 8. Borovianska cesta
 9. Bottova, pozri Jána Bottu
 10. Boženy Nemcovej
 11. Bratov Veselovcov
 12. Brezová
 13. Buková
 14. Buzulucká
 15. Bystrický rad
 1. Centrum
 2. Cesta ku Continentalu
 3. Cesta na Kráľovej
 4. Čelku, pozri R. Čelku
 1. Daniela Ertla
 2. Divadelná
 3. Dobronivská cesta
 4. Dolná kolónia
 5. Dončova, pozri J. Donča
 6. Družstevná
 7. Dubová
 8. Dukelských hrdinov
 1. E. M. Šoltésovej
 2. E. P. Voljanského
 3. Elektrárenská
 4. Ertlova, pozri Daniela Ertla
 1. F. Hečku
 2. Fándlyho, pozri J. Fándlyho
 3. Ferienčíkova, pozri M. Š. Ferienčíka
 4. Fialková
 5. Francisciho, pozri J. Francisciho
 1. Gagarinova, pozri J. Gagarina
 2. Gaštanová
 3. Gen. Asmolova
 4. Gen. Svobodu
 1. hať Podharajch
 2. Hečkova, pozri F. Hečku
 3. Hodžova, pozri M. H. Hodžu
 4. Hollého, pozri J. Hollého
 5. Horná kolónia
 6. Hrnčiarska
 7. Hronská
 8. Hronského, pozri J. C. Hronského
 9. Hurbanova, pozri J. M. Hurbana
 10. Hviezdoslavova, pozri P. O. Hviezdoslava
 1. I. Lihoveckého
 2. Imatra
 3. Ivana Krasku
 1. J. A. Komenského
 2. J. Alexyho
 3. J. Bánika
 4. J. C. Hronského
 5. J. D. Matejovie
 6. J. Donča
 7. J. Fándlyho
 8. J. Francisciho
 9. J. G. Tajovského
 10. J. Gagarina
 11. J. Hollého
 12. J. Jiskru
 13. J. Kozačeka
 14. J. M. Hurbana
 15. J. Matušku
 16. J. Šafárika
 17. Jabloňová
 18. Jána Bottu
 19. Jána Kalinčiaka
 20. Jána Kollára
 21. Jána Poničana
 22. Jána Švermu
 23. Janka Jesenského
 24. Janka Kráľa
 25. Jaselská
 26. Jaseňová
 27. Jaseňová
 28. Javorová
 29. Jazmínová
 30. Jašíkova, pozri R. Jašíka
 31. Jedľová
 32. Jesenského, pozri Janka Jesenského
 33. Jilemnického, pozri Petra Jilemnického
 34. Jiskrova, pozri J. Jiskru
 35. Juraja Jánošíka
 1. K. Šmidkeho
 2. Kalinčiakova, pozri Jána Kalinčiaka
 3. Kimovská
 4. Kollárova, pozri Jána Kollára
 5. Komenského, pozri J. A. Komenského
 6. Kozačekova, pozri, J. Kozačeka
 7. Krasku, pozri Ivana Krasku
 8. Kremnická
 9. Krupinská cesta
 10. Kubányho, pozri Ľ. Kubányho
 11. Kukučínova
 12. Kuzmányho nábrežie
 1. L. Novomeského
 2. Lesnícka
 3. Lieskovská cesta
 4. Lipová
 5. Lipová
 6. Lučenecká cesta
 7. Ľ. Fullu
 8. Ľ. Kubányho
 9. Ľ. Medveckého
 10. Ľ. Podjavorinskej
 11. Ľudovíta Štúra
 1. M. Bazovského
 2. M. H. Hodžu
 3. M. Nešpora
 4. M. R: Štefánika
 5. M. Rázusa
 6. M. Š. Ferienčika
 7. Marš. Malinovského
 8. Masarykova, pozri T. G. Masaryka
 9. Mateja Bela
 10. Matejovie, pozri J. D. Matejovie
 11. Matušku, pozri J. Matušku
 12. Medveckého, pozri Ľ. Medveckého
 13. Medz. Dňa detí
 14. Mládežnícka
 15. Mojmírova
 16. Moyzesova, pozri Štefana Moyzesa
 17. Môťovská cesta
 18. Mraziarenská cesta
 1. Na hôrke
 2. Na hrádok
 3. Na rovni
 4. Na Štepnici
 5. Nádvorná
 6. Nám. Mládeže
 7. Nám. Slobody
 8. Nám. SNP
 9. Neresnická cesta
 10. Nerudova
 11. Nevädzová
 12. Nezábudková
 13. Nešporova, pozri M. Nešpora
 14. Nižovec
 15. Nógradyho, pozri A. Nógradyho
 16. Novomeského, pozri L. Novomeského
 17. Novozámocká
 1. Obrancov mieru
 2. Okružná
 3. Orgovánová
 4. Osada Sekier
 1. P. O. Hviezdoslava
 2. Partizánska
 3. Petra Jilemnického
 4. Pod dráhami
 5. Pod holým brehom
 6. Podbeľová
 7. Podjavorinskej, pozri Ľ. Podjavorinskej
 8. Poničanova, pozri Jána Poničana
 9. Povstaleckých letcov
 10. Prachatická
 11. Pražská
 12. Predmestie
 13. Pribinova
 14. Pustý hrad
 1. R. Čelku
 2. R. Jašíka
 3. Rákoš
 4. Rázusova, pozri M. Rázusa
 5. Ružová
 1. S. Tomášika
 2. Sama Chalupku
 3. Sládkovičova
 4. Slatinské nábr.
 5. Slnečná
 6. Smreková
 7. Snežienková
 8. Sokolská
 9. Somolická
 10. Sosnová
 11. Strakonická
 12. Stráž
 13. Strážska cesta
 14. Svätoplukova
 15. Šafárika, pozri J. Šafárika
 16. Školská
 17. Šmidkeho, pozri K. Šmidkeho
 18. Šoltésovej, pozri E. M. Šoltésovej
 19. Štefana Moyzesa
 20. Štefana Višňovského
 21. Štefánikova, pozri M. R. Štefánika
 22. Študentská cesta
 23. Štúrova, pozri Ľ. Štúra
 24. Švermova, pozri Jána Švermu
 1. T. G. Masaryka
 2. Tajovského, pozri J.G. Tajovského
 3. Tehelná
 4. Terézie Vansovej
 5. Tomášikova
 6. Tomášikova, pozri S. Tomášika
 7. Topoľová
 8. Tóthova, pozri V. P. Tótha
 9. Trhová
 10. Tulská
 1. Unionka
 2. Urámova
 1. V. P. Tótha
 2. Vansovej, pozri Terézie Vansovej
 3. Višňovského, pozri Štefana Višňovského
 1. Záhonok
 2. Železničná
temp image
Okolie Zvolena: Zvolen, Budča, Hronská Dúbrava, Kováčová, Lieskovec, Očová, Ostrá Lúka, Sliač, Tŕnie, Turová, Vígľaš, Zvolenská Slatina

Vyhľadávanie ulíc mesta Zvolen je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie zo Zvolena a okolia. Mapa Zvolena umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Zvolen, Budča, Hronská Dúbrava, Kováčová, Lieskovec, Očová, Ostrá Lúka, Sliač, Tŕnie, Turová, Vígľaš, Zvolenská Slatina
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang