zvolen.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Práca, ponuka práce a brigády Zvolen

Ponuky 1-20 z 60

Ponuky práce Zvolen a okolie

Upratovačka

  Dátum pridania: 20.1.2017

  , Úspešný uchádzač/uchádzačka bude zaškolený v rámci predpisov BOZP.

Programátor - testovanie riadiaceho SW elektronických parkovacích bŕzd

  Dátum pridania: 20.1.2017

 

Predajca Telekom centra Zvolen

  Dátum pridania: 20.1.2017

 

Kuchár

  Dátum pridania: 20.1.2017

 

Pomocný manipulačný pracovník v strojárkej výrobe

  Dátum pridania: 20.1.2017

 

Predajca nových vozidiel

  Dátum pridania: 20.1.2017

 

Operátor vo výrobe

  Dátum pridania: 19.1.2017

  , Životopisy prosím zasielajte e-mailom. Vzhľadom k veľkému počtu prijatých žiadostí budeme primárne kontaktovať tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. Vopred ďakujeme za Váš záujem pracovať pre Continental Automotive.

Elektrikár pre výrobný segment

  Dátum pridania: 19.1.2017

 elektrotechnicke , V prípade záujmu nám prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku.

Vopred ďakujeme za čas, ktorý venujete štúdiu našej pracovnej ponuky a následnému zaslaniu Vášho životopisu.

V závislosti od počtu prijatých životopisov, budeme telefonicky kontaktovať tých uchádzačov, ktorí spĺňajú horeuvedené požiadavky.

Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú budúcu spoluprácu

Servisný poradca pre Zvolen

  Dátum pridania: 19.1.2017

  , V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, vyplňte prosím online dotazník.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Údaje, ktoré nám poskytnete starostlivo posúdime a spracujeme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
%link%

Vedúci telemarketingového oddelenia

  Dátum pridania: 19.1.2017

  , Profesijný životopis s telefonickým kontaktom na uchádzača posielať mailom, faxom alebo poštou na uvedený kontakt.

Junior predajca s nemeckým jazykom

  Dátum pridania: 19.1.2017

 drevárske , Pokiaľ Vás naša ponuka oslovila a spĺňate uvedené kritériá, prosím posielajte svoju žiadosť a životopis mailom na adresu: personalne@bucina-ddd.sk.
Do predmetu správy uveďte: Junior predajca.

Príslušník Mestskej polície vo Zvolene

  Dátum pridania: 19.1.2017

 • úplné stredné vzdelanie s maturitou, • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou , K žiadosti je potrebné pripojiť:
• overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom
(s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• lekársky posudok o duševnej a telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
• kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov
• prehlásenie s nasledujúcim textom:


„Dole podpísaná/podpísaný ...................................................... udeľujem týmto súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) Mestu Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, profesijnom životopise ako aj v pripojených prílohách na účel výberového konania. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti po dobu trvania výberového konania. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.“


vlastnoručný podpis, dátum


Osobné údaje uchádzačov, ktorí na výberovom konaní neuspejú, budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 06.02.2017 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“
alebo e-mailom na: zvrtielkova@zvolen.sk, personalne@zvolen.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková,
Tel.: 045/5303 202

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Poznámka : Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov je výhodou.
Zbrojný preukaz - výhodou

Referent MTZ

  Dátum pridania: 19.1.2017

  , Svoj životopis pošlite na adresu e-mail: skodova@orin.sk alebo na adresu ORIN Slovakia s.r.o., Na Štepnici 1379/1, 960 01 Zvolen

Hlavný účtovník

  Dátum pridania: 18.1.2017

  , Pokiaľ Vás naša ponuka zaujala, zašlite svoju žiadosť a štrukturovaný životopis e-mailom na adresu: personalne@bucina-ddd.sk.
Do predmetu správy uveďte: účtovník.

Administratívno-správny referent/ka výrobného strediska

  Dátum pridania: 18.1.2017

 Ekonomické zameranie / všeobecná ekonomika, obchodná akadémia, technicko-informačné služby a pod. , Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem.
Vaše životopisy môžete zasielať cez nižšie uvedený kontakt alebo na adresu kariera@doprastav.sk

Klientský pracovník Zvolen

  Dátum pridania: 18.1.2017

  , V prípade, že máte záujem o túto pozíciu, kliknite na „Poslať spoločnosti životopis", vyplňte prihlasovací formulár, krátky dotazník a pripojte svoj životopis.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Po starostlivom posúdení životopisov budeme kontaktovať iba uchádzačov postupujúcich do ďalšieho kola. Ďakujeme za pochopenie.

Nenašli ste sa v tejto pozícií? Podľa štúdií sa celosvetovo až 40 % uchádzačov zamestná vďaka odporúčaniu. Ak poznáte niekoho, kto sa Vám pri čítaní nášho textu vynoril z pamäte, kliknite, prosím, na "Preposlať ponuku známemu", možno sa tak postaráte o štart jeho úspešnej kariéry v našej banke.

Ďakujeme.

Elektronik - programátor C/Java

  Dátum pridania: 18.1.2017

 Elektronik - programátor C/Java , Životopisy zasielajte v slovenskom jazyku.

Do e-mailu prosím vložte aj tento súhlas so spracovaním osobných údajov:
V zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise spoločnosťou Mudrdoch LABS s.r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne na štatistické účely. Mám právo na opravu nesprávnych, neúplných, neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona.

Už nemáš 25 a hľadáš prácu?Vážime si zamestnancov v každom veku.Prihlás sa na pozíciu telefonistka v call centre.

  Dátum pridania: 17.1.2017

  , pošlite svoj životopis na adresu skodova@orin.sk, vhodných uchádzačov budeme kontaktovať a pozveme ich na osobný pohovor
telef. kontakt p. Škodová 0905729343

Predajca

  Dátum pridania: 17.1.2017

 

Predajca partnerskej predajne O2 Zvolen

  Dátum pridania: 17.1.2017

 

Ponuky 1-20 z 60

Správa ponuky práce

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Hľadám prácu.

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Ponúkam prácu.

Ak máte záujem váš občiansky inzerát upravovať, vymazať alebo chcete pridať firemný inzerát do sekcie Ponúkam prácu registrujte sa na portáli.

Ponuky práce

Práca Zvolen. Ponúkate alebo hľadáte prácu? Využite regionálnu ponuku práce na internete!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Zvolen, Budča, Hronská Dúbrava, Kováčová, Lieskovec, Očová, Ostrá Lúka, Sliač, Tŕnie, Turová, Vígľaš, Zvolenská Slatina

Podmienky pridania inzerátu

 1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku
 2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
  • sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi
  • obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
  • obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám
  • obsahujú obscénny text alebo foto
  • majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby
  • ponúkajú drogy alebo zbrane
  • sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)
  • obsahujú na priložených fotografiách logá firiem alebo registrované ochranné značky, cenníky, textové informácie, a pod.
  • ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky
  • sa svojim textom javia ako podvodné ponuky
  • obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky
  • obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  • ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok
  • ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou.
 5. Pri opakovanom porušovaní horeuvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch v sieti Virtualne.sk
 6. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.
 7. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.
 8. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang