zvolen.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Demografia BB kraja v roku 2016

Stav a pohyb obyvateľov Banskobystrického kraja

DEMOGRAFIA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA V ROKU 2016
 

K 31.12.2016 bol zaznamenaný celkový úbytok obyvateľstva v 12 okresoch kraja.
 

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území Banskobystrického kraja 651 509 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy – 335 477. Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 6 242 a počet zomrelých osôb 6 840. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 598 osôb. V kraji bol zaznamenaný nepatrný prirodzený prírastok len v troch okresoch a to okres Rimavská Sobota s prírastkom 42 osôb, Banská Bystrica  37 osôb a Revúca 9 osôb. Počet prisťahovaných osôb v roku 2016 bol 2 516, počet vysťahovaných obyvateľov z kraja predstavoval 3 433 obyvateľov, pričom tento rozdiel tvorí záporné migračné saldo s počtom 917 osôb. V rámci kraja bol evidovaný prírastok sťahovaním len v okresoch Zvolen (29 osôb) a Lučenec (22 osôb). Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol súhrnne hodnotu 1 515 osôb. Záporná hodnota bola dosiahnutá v 12 okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica s minimálnym prírastkom 5 osôb.

 

statistika_obr1.jpg

 

statistika_obr2.jpg

 

V roku 2016 uzavrelo manželstvo v Banskobystrickom kraji 3 198 párov a rozviedlo sa 1 156 manželstiev (36,1 % z počtu uzavretých manželstiev). Z územného pohľadu sa najviac manželstiev rozviedlo v okrese Detva, kde na 100 uzavretých sobášov pripadalo 47,4 rozvodov. Nasledoval okres Veľký Krtíš (44,2 %), Revúca (42,6 %), Rimavská Sobota (42,5 %), Poltár (40,7 %) a nad 40 percentnou hranicou bol aj okres Zvolen (40,1 %). Najmenej  rozvedených manželstiev na 100 sobášov bolo v okresoch Žiar nad Hronom (24,8 %) a Brezno (29 %). Ostatné nespomenuté okresy sa pohybovali v rozmedzí 30,1 % až 39,3 %.  Celkovo bol zaznamenaný medziročný pokles rozvodovosti v 9 okresoch kraja. Za Banskobystrický kraj sa index rozvodovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil z hodnoty 40,8 % v roku 2015 na hodnotu 36,1 % v roku 2016.

 

statistika_obr3.jpg

 

okres Banská Bystrica:

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Banská Bystrica 110 925 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (58 020). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 1 038 a počet zomrelých osôb 1 001. Prirodzený prírastok obyvateľstva predstavoval 37 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 1 022, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 1 054 obyvateľov. Celkový prírastok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 5 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Banská Bystrica 634 párov a rozviedlo sa 191 manželstiev, čo predstavuje 30,1 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo z 36,2 % v roku 2015 na hodnotu 30,1 % v roku 2016, t.j. pokles o 6 p.b.

okres Banská Štiavnica:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Banská Štiavnica 16 260 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (8 342). Počet živonarodených detí v roku 2016  bol 120 a počet zomrelých osôb 173. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 53 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 184, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 185 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 54 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Banská Štiavnica 86 párov a rozviedlo sa 28 manželstiev, čo predstavuje 32,6 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo z 37,8 % v roku 2015 na hodnotu 32,6 % v roku 2016, t.j. pokles o 5,3 p.b.
 

okres Brezno:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Brezno 62 298 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (32 034). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 566 a počet zomrelých osôb 706. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 140 osôb.  Počet prisťahovaných osôb bol 343, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 521 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 318 osôb, čo predstavuje najväčší celkový úbytok obyvateľov z okresov Banskobystrického kraja. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Brezno 286 párov a rozviedlo sa 83 manželstiev, čo predstavuje 29 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo zo 46,6 % v roku 2015 na hodnotu 29 % v roku 2016, t.j. pokles o 17,5 p.b.
 

okres Detva:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Detva 32 418 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (16 609). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 284 a počet zomrelých osôb 337. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 53 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 281, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 315 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 87 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Detva 133 párov a rozviedlo sa 63 manželstiev, čo predstavuje 47,4 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov zvýšilo z 34,6 % v roku 2015 na hodnotu 47,4 % v roku 2016, t.j. nárast o 12,8 p.b.
 

okres Krupina:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Krupina 22 421 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (11 466). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 249 a počet zomrelých osôb 262. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 17 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 198, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 290 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 109 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Krupina 113 párov a rozviedlo sa 38 manželstiev, čo predstavuje 33,6 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo zo 40,4 % v roku 2015 na hodnotu 33,6 % v roku 2016, t.j. pokles o 6,7 p.b.


okres Lučenec:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Lučenec 74 045 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (38 399). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 734 a počet zomrelých osôb 817. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 83 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 609, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 587 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 61 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Lučenec 364 párov a rozviedlo sa 143 manželstiev, čo predstavuje 39,3 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo zo 45,5 % v roku 2015 na hodnotu 39,3 % v roku 2016, t.j. pokles o 6,2 p.b.

okres Poltár:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Poltár 21 767 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy  (11 034). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 194 a počet zomrelých osôb 257. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 63 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 188, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 288 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 163 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Poltár 91 párov a rozviedlo sa 37 manželstiev, čo predstavuje 40,7 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo zo 65,5 % v roku 2015 na hodnotu 40,7 % v roku 2016, t.j. pokles o 24,8 p.b.
 

okres Revúca:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Revúca 40 052 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (20 335). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 440 a počet zomrelých osôb 431. Prirodzený prírastok obyvateľstva predstavoval 9 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 278, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 359 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 72 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Revúca 169 párov a rozviedlo sa 72 manželstiev, čo predstavuje 42,6 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo z 52 % v roku 2015 na hodnotu 42,6 % v roku 2016, t.j. pokles o 9,4 p.b.


okres Rimavská Sobota:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Rimavská Sobota 84 518 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (43 329). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 924 a počet zomrelých osôb 882. Prirodzený prírastok obyvateľstva predstavoval 42 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 455, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 556 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 59 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Rimavská Sobota 412 párov a rozviedlo sa 175 manželstiev, čo predstavuje 42,5 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov zvýšilo z 39 % v roku 2015 na hodnotu 42,5 % v roku 2016, t.j. nárast o 3,5 p.b.


okres Veľký Krtíš:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Veľký Krtíš 44 212 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (22 657).  Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 393 a počet zomrelých osôb 492. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 99 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 287 počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 465 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 277 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Veľký Krtíš 206 párov a rozviedlo sa 91 manželstiev, čo predstavuje 44,2 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov zvýšilo z 38,7 % v roku 2015 na hodnotu 44,2 % v roku 2016, t.j. nárast o 5,5 p.b.


okres Zvolen:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Zvolen 68 930 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (35 727). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 654 a počet zomrelých osôb 685. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 31 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 757, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 728 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) predstavoval 2 osoby. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Zvolen 317 párov a rozviedlo sa 127 manželstiev, čo predstavuje 40,1 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov zvýšilo z 34,5 % v roku 2015 na hodnotu 40,1 % v roku 2016, t.j. nárast o 5,6 p.b.


okres Žarnovica:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Žarnovica 26 452 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (13 353). Počet živonarodených detí v roku 2016 bol 239 a počet zomrelých osôb 278. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 39 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 243, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 292 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 88 osôb. V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Žarnovica 161 párov a rozviedlo sa 52 manželstiev, čo predstavuje 32,3 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo z 37,5 % v roku 2016 na hodnotu 32,3 % v roku 2016, t.j. pokles o 5,2 p.b.


okres Žiar nad Hronom:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2016 na území okresu Žiar nad Hronom 47 211 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (24 172). Počet živonarodených detí v roku 2016 bolo 407, počet zomrelých osôb 515. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 108 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 358, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 480 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 230 osôb.  V roku 2016 uzavrelo manželstvo v okrese Žiar nad Hronom 226 párov a rozviedlo sa 56 manželstiev, čo predstavuje 24,8 rozvodov na 100  uzavretých manželstiev.  Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo zo 42,8 % v roku 2015 na hodnotu 24,8 % v roku 2016, t.j. pokles o 18 p.b.  Index rozvodovosti v tomto okrese je za rok 2016 najnižší spomedzi všetkých okresov Banskobystrického kraja.

 

Oddelenie informačného servisu
Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní
v Banskej Bystrici

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Zvolen, Budča, Hronská Dúbrava, Kováčová, Lieskovec, Očová, Ostrá Lúka, Sliač, Tŕnie, Turová, Vígľaš, Zvolenská Slatina
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang