zvolen.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

VŠZP, Medveckého, Zvolen

Sme zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou, s najväčšími skúsenosťami so zdravotným poistením a s kvalitným odborným zázemím. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využívame v prospech našich poistencov.

VŠZP

VŠZP, Medveckého, Zvolen

Sme zdravotnou poisťovňou s najdlhšou tradíciou, s najväčšími skúsenosťami so zdravotným poistením a s kvalitným odborným zázemím. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti máme k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov, ktoré v plnej miere využívame v prospech našich poistencov.

Adresa: Medveckého 4, P. O. Box 195, 960 01 Zvolen 1
Telefón: Sekretariát - 045 / 282 45 11, 045 / 282 45 42
Fax: 045 / 282 45 62
Kontaktná osoba: Call centrum 0850 003 003
Mobil:
E-mail: infolinka@vszp.sk
VŠZP

Máme širokú sieť pracovísk, svojim klientom ponúkame služby na 81 pracoviskách po celom Slovensku. Široká sieť revíznych lekárov poisťovne zaručuje poistencom ochranu ich práv a záujmov.
Zdravotné poistenie vykonávame efektívne. Zo všetkých zdravotných poisťovní pripadá v našej poisťovni na 1000 poistencov najmenší počet zamestnancov (cca 0,6 zamestnanca).

Čo všetko uhrádzame poistencom

Zdravotnú starostlivosť pre poistencov zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Máme širokú sieť zmluvných partnerov (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).
V zmysle Zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia č. 577/2004, Z. z. našim poistencom hradíme všetky druhy zdravotnej starostlivosti – ústavnú zdravotnú starostlivosť, primárnu ambulantnú starostlivosť vrátane stomatológie, preventívne prehliadky a lekársku službu prvej pomoci, odbornú starostlivosť so všetkými náročnými vyšetreniami, dopravnú zdravotnú a leteckú záchrannú službu, kúpeľnú liečbu na predvolanie pre deti a dospelých a špecializovanú liečbu v zahraničí, ak takú neposkytujú slovenské zdravotnícke zariadenia. VšZP v zmysle zákona uhrádza svojim poistencom lieky, očkovacie látky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Finančne náročná liečba – naša doména

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. uhrádza svojim poistencom aj liečbu mimoriadne nákladných ochorení, v odôvodnených prípadoch uhrádza aj unikátne zdravotné výkony alebo iné nákladné operácie, akými sú napríklad transplantácie kostnej drene, obličiek, rohoviek, operácie srdca, zákroky prevádzané pomocou gama noža, liečbu rádiojódom, náročné diagnostické vyšetrenie onkologických pacientov a pod.

Starostlivosť o poistencov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. sa už roky snaží preventívnymi programami podnietiť v ľuďoch záujem o zdravie a zdravý životný štýl. Aj preto zabezpečila svojim poistencom zľavy pri pobytoch v kúpeľoch, na horách, športoviskách či pri cestách do zahraničia. Na uplatnenie týchto zliav stačí predložiť preukaz poistenca.

Stránkové hodiny

DeňDopoludniaPopoludní
Pondelok:8.00 15.00
Utorok:8.00 15.00
Streda:8.00 17.00
Štvrtok:8.00 12.00
Piatok:7.3014.00

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • VŠZP

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Zvolen, Budča, Hronská Dúbrava, Kováčová, Lieskovec, Očová, Ostrá Lúka, Sliač, Tŕnie, Turová, Vígľaš, Zvolenská Slatina
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang