Úvod > Aktuálne v meste > Cirkev, bohoslužby

Cirkev, bohoslužby - Mesto Zvolen

Korunovanie Kráľovnej nebies

Hlavné nádvorie, Zámok Vígľaš

Slávnostná Bohoslužba CEK, OTCE, RKN Slávnostná Bohoslužba pri príležitosti sviatku Korunovania Panny Márie za ...