Úvod > Festivaly > DIVIAK LESNÝ - Čierna zver našich lesov aj v múzeu

DIVIAK LESNÝ - Čierna zver našich lesov aj v múzeu

Dalšie akcie v kategórií

DIVIAK LESNÝ - Čierna zver našich lesov aj v múzeu-graphic
Dátum:
18.1. - 30.3.2018
Čas konania:
08:00 - 17:00
Názov:
DIVIAK LESNÝ - Čierna zver našich lesov aj v múzeu
Miesto:
Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, Zvolen
Usporiadateľ
Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, Zvolen
Popis akcie:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum Vás pozývajú na výstavu
DIVIAK LESNÝ - Čierna zver našich lesov aj v múzeu
do výstavných priestorov múzea, Námestie SNP 22/33, Zvolen
Po úspešných výstavách Medveď hnedý a Vlk dravý Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo výstavu o ďalšom významnom živočíšnom druhu našej fauny- diviakovi lesnom.
Diviaky sú typické všežravce. Hoci na poľnohospodárskych kultúrach spôsobujú značné škody, v lese sú veľmi užitočnou súčasťou ekosystému.
Etológia diviakov popísaná na baneroch podáva podrobné informácie o správaní a spôsobe ich života.
Dermoplastické preparáty rôznych vekových skupín poskytujú reálne náhľady na skutočnú diviačiu zver, ktorá sa vyskytuje v prírode.
Doplnkom výstavy sú aj vypreparované kože diviakov, pobytové znaky diviačej zveri a lebky rôznych vekových kategórií.
Na výstave nájdete aj skeny známok s témou diviak lesný zo súkromnej zbierky prof. Ing. Ladislava Pauleho, PhD.
Autor výstavy: Ing. Milan Longauer