Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Zvolen

SVET DOKUMENTU

Stará radnica, Nám. SNP 21/31, Zvolen

Pozývame vás na diskusiu s dokumentárnym fotografom Matúšom Zajacom o jeho tvorbe.

Základný kurz bezpečnostných technikov

Somolického 3, 960 01, Zvolen

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ...

TVORBA A MANAŽMENT PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH Z

Radlinského 36/B, 81107, Bratislava

Komplexné informácie o štrukturálnych fondoch EÚVedomosti, nevyhnutné na zvládnutie profesie projektový ...

Jednoduché účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Akreditovaný kurz Jednoduché účtovníctvo je presne pre vás. Naši lektori pomocou praktických príkladov naučia viesť ...

Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochran

Somolického 3, 960 01, Zvolen

Kurz je zameraný pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí platnosť osvedčenia po 5 rokoch, a v termíne konania ...

Základný kurz technikov požiarnej ochrany

Somolického 3, 960 01, Zvolen

Základná príprava technikov požiarnej ochrany.Školenie osôb, ktoré majú záujem robiť technikov požiarnej ochrany.

Základný kurz, opakované školenie, aktualizačná od

Somolického 3, 960 01, Zvolen

Základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23.Školenie ...

Základný kurz obsluhy motorových vozíkov

Somolického 3, 960 01, Zvolen

Obsluha motorových vozíkov.

Finančná gramotnosť

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Jesenná konferencia pre mladých ľudí o finančnej gramotnosti.

Základný kurz strojníkov stavebných strojov

Somolického 3, 960 01, Zvolen

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu stavebných strojov a zariadení.

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných techn

Somolického 3, 960 01, Zvolen

Kurz je určený pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinný každých 5 rokov ...

Jednoduché účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Akreditovaný kurz Jednoduché účtovníctvo je presne pre vás. Naši lektori pomocou praktických príkladov naučia viesť ...