Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Zvolen

Beseda s autorkou detských kníh Toňou Revajovou

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, 1. posch., študovňa a čitáreň

Pozývame vás na besedu s Toňou Revajovou, ktorá sa uskutoční 24.9.2019 o 10.00 hod. a 14.00 hod. v študovni krajskej ...

Podvojné účtovníctvo

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen

Ruský jazyk

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen

Anglický jazyk

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen

Nemecký jazyk

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen

Španielský jazyk

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen

Slovenčina ako cudzí jazyk

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen

Taliansky jazyk

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen

Francúzsky jazyk

Nám. SNP 25/15, 96001, Zvolen