Úvod > Festivaly > Prázdninové stredy v knižnici

Prázdninové stredy v knižnici

Dalšie akcie v kategórií

Prázdninové stredy v knižnici-graphic
Dátum:
4.7. - 22.8.2018
Čas konania:
10:00 - 12:00
Názov:
Prázdninové stredy v knižnici
Miesto:
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, prízemie, odd. pre deti a mládež
Usporiadateľ
Popis akcie:
Každú stredu počas prázdninových mesiacov júl – august 2018 pozývame do krajskej knižnice, kde bude v dopoludňajších hodinách od 10.00 hod. do 12.00 hod. pripravený zábavný program pre prázdninujúce deti - hry, tvorivé dielne a iné zábavné aktivity.