Úvod > Top ponuky > EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY

EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY

Dalšie ponuky v kategórií

Popis:

podrobnejšie na stránke Akadémie vzdelávania Zvolen

Typy a štruktúra porád
• Príprava a organizovanie optimálneho priebehu porady. Obsah, proces, čas, priestor, zabezpečenie, pozvánky, zasadací poriadok
• Komunikácia na porade. Identifikácia problémov. Spracovanie témy. Riešenie problémov, využitie kreatívnych metód na porade
• Výmena informácií a skúseností. Priebeh diskusie
• Čo ak sme odbočili od témy?
• Rozhodovanie. Prijatie opatrení. Hlasovanie
• Záznam. Zápisnica
• Po porade: následné aktivity. Čo robiť s výsledkami porady a ako?
• práca a komunikácia s ľuďmi po porade, komunikovanie prijatých riešení
• Efektívne využitý čas - mikroporada
• Diskusia

Názov:
EFEKTÍVNE VEDENIE PORADY
Cena:
55 €
E-mail:
avzv@avzvolen.sk
Viac o firme:
Akadémia vzdelávania Zvolen, jazykové a odborné vzdelávanie,
Počet videní:
346
Dátum pridania:
3.8.2017