Úvod > Top ponuky > MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

Dalšie ponuky v kategórií

Popis:

1- Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku
o Podstata účtovníctva
o Účtovníctvo – nástroj riadenia
o Cieľ a predmet účtovníctva
o Funkcie účtovníctva
o Účtovný informačný systém
o Finančné účtovníctvo
o Manažérske účtovníctvo
o Daňové účtovníctvo
o Podstata jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva
2 - Manažérske účtovníctvo : pojem, cieľ, obsah, štruktúra
o Používatelia účtovných informácií
o Manažérske a nákladové účtovníctvo
o Controlling - vzťah MÚ
o Vzťah MÚ a FÚ .
3 -Informácie a účtovníctvo
o Informácie a rozhodovanie
o Informačný systém podniku a účtovníctvo .
4 -informácie pre riadenie nákladov, výnosov, zisku
o Nákladového účtovníctva
o Vnútropodnikové riadenie
o Základná klasifikácia nákladov
o Náklady a rozhodovacie úlohy .
5 -Kalkulácie
o Kalkulácie a kalkulovanie
o Kalkulácie a evidencia nákladov
6 – Účtovné výkazy
o Súvaha
o Výkaz ziskov a strát
o Hospodársky výsledok
o Vzťah VZaS a Súvahy
o Rozdelenie a transformácia HV
o Príklady z praxe

Názov:
MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO
Cena:
75 €
E-mail:
avzv@avzvolen.sk
Viac o firme:
Akadémia vzdelávania Zvolen, jazykové a odborné vzdelávanie,
Počet videní:
775
Dátum pridania:
24.2.2017