JACHYM s.r.o. Ambulancia klinickej psychológie

Psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia, rozvojové programy, Zvolen.

JACHYM s.r.o. Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie.

Psychológia, psychoterapia, dopravná psychológia, rozvojové programy, Zvolen.

Adresa: Tehelná 4, 960 01 Zvolen
Telefón:045/5321 017
Kontaktná osoba:PhDr. Eva Jachymovičová
E-mail:info@jachymzv.sk

:: Psychologické vyšetrenia
Psychologické vyšetrenia realizujeme hlavne na základe odporučenia praktického lekára, alebo špecialistu. Vtedy sú tieto vyšetrenia hradené zdravotnými poisťovňami.

Je možné dohodnúť sa aj na inom type vyšetrenia – za priamu platbu. Ide o tie vyšetrenia, ktoré nesúvisia zo zdravotným stavom, napr. vyšetrenie týkajúce sa profesionálnej orientácie.

:: Psychoterapia
Psychoterapia, s ktorou sa môžete stretnúť na našom pracovisku je orientovaná psychodynamicky, využívame však aj iné prístupy.

Pomocou psychoterapie môže človek lepšie porozumieť sebe - svojim často nevedomým konfliktom, úzkostiam, vzťahovým problémom, osobnostným rezervám, svojej životnej ceste a smerovaniu. Psychoterapia trvá rôzne dlho a závisí od druhu problému, očakávania klienta a tiež ochoty k spolupráci.

:: Dopravná psychológia
Naše pracovisko spĺňa kritéria na vybavenie prístrojovou technikou, podľa požiadaviek Slovenskej komory psychológov. Je zaradené do zoznamu psychológov , oprávnených na vyšetrovanie vodičov, ktorý je dostupný na www.komorapsychologov.sk

Vyšetrenia sa realizujú pomocou VTS / Vienna test system / Tento systém používa štandardizované prístrojové metódy, zamerané na posúdenie základných psychických funkcií, ktoré majú preukázateľný vzťah k bezpečnosti pri vedení motorových vozidiel / napr. koncentrácia pozornosti, zvládanie záťažových situácií, schopnosť pohotovo reagovať na vonkajšie podnety a pod./

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Pondelok:8.00 – 12.00 hod.13.00 – 17.00 hod.
Utorok:8.00 – 12.00 hod.13.00 – 17.00 hod.
Streda:8.00 – 12.00 hod.13.00 – 17.00 hod.
Štvrtok:8.00 – 12.00 hod.13.00 – 17.00 hod.
Piatok:8.00 – 15.00 hod.

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.