Mudr. Ján Galád, Gynpor

Súčasťou nášho Centra jednodňovej chirurgie je poskytovenie operačných zákrokov aj v odboroch urológia, chirurgia a plastická chirurgia, traumatológia.

Mudr. Ján Galád, Gynpor

Gynpor, Gynekologická ambulancia, MUDr. Galád vo Zvolene

Súčasťou nášho Centra jednodňovej chirurgie je poskytovenie operačných zákrokov aj v odboroch urológia, chirurgia a plastická chirurgia, traumatológia.

Adresa: ul. Hviezdoslavova č. 1, 960 01 Zvolen
Telefón:045-5326 850
Kontaktná osoba:MUDr. Ján Galád
E-mail:zvolen@gynpor.sk

Predstavujeme Vám jedno z prvých neštátnych zariadení jednodňovej chirurugie v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Slovensku. Činnosť bola zahájená 10. mája 2004 . Koncom roku 2004 bolo pracovisko z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR zaradené do sieti zdravotných zariadení a od roku 2005 postupne akceptované všetkými zdravotnými poisťovňami.
Hoci zaklady jednodňovej chirurgie boli položené už v roku 1899 , jej rýchly rozvoj nastal až od 80-tych rokov minulého storočia ( hlavne v USA a Kanade.)
Hlavným dôvodom rozvoja jednodňovej chirurgie je hlavne : znížiť náklady na zdravotníctvo, snaha o včasný návrat do rodinného prostrednia, rýchly návrat do pracovného procesu, prevencia trombembolickej choroby, prevencia nozokomiálnych nákaz a tiež aj strach pacienta z typického nemocničného prostredia.
Aj na našom pracovisku v režime jednodňovej chirurgie (na Slovensku - jednodňová ambulantná starostlivosť, vo svete - one day surgery) je pacient vyšetrený, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti v ten istý deň. Pri náročnejších výkonoch je pobyt na lôžku do ďalšieho dňa.
Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými operatérmi s mnohoročnými skúsenosťami na operačnej sále. Mnohé gynekologické operačné výkony sme robili prví na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie. Boli to hlavne operácie pre inkontinenciu moča, pošvové plastiky s používaním inplantátov a aj náročnejšie laparoskopické výkony : odstránenie cýst , vajíčkovodov a aj malých myómov a iné.
Naše výsledky sme opakovane prednášali na celoštátnych konferenciách na Slovensku aj v zahraničí.
Naše pracovisku organizuje v dvojročných intervaloch celoštátnu vedeckú konfereciu : Operačné techniky v jednodňovej chirurgii.
Súčasťou nášho Centra jednodňovej chirurgie je poskytovenie operačných zákrokov aj v odboroch urológia, chirurgia a plastická chirurgia, traumatológia.

Ordinačné hodiny

Pondelok 07:30 12:30 13:00-15:00 biopsie 14:00 - 15:00
Utorok 07:30 10:30 10:30-15:00 ultrazvuk 10:00 - 12:00
Streda klinický deň
Štvrtok 07:30 17:00 15:00-17:00 sono prsníky
Piatok 07:30 13:00

Odbery: denne 7:30-10:00
MUDr. Ján Galád - riaditeľ Gynpor. s.r.o.
Absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach 1985, Atestácia I. stupeň -1989, Atestácia II. stupeň - 1993
Certifikát - Ultrazvuk - v gynekológii pôrodníctve 1994, Atestácia - gynekologická urológia 2006
Atestácia - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 2007 ,
2003-2006 vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS
Od r 2006 - predseda Sekcie gynekologickej urológie SGPS
Člen skúšobnej komisie pre atestáciu gynekologickej urológie
Absolvoval krátkodobé pobyty na pracoviskách doma aj v zahraničí (Olomouc , Brno, Praha Florencia, Lubľana , Paríž ). Publikuje a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách.
Zavádzal nové operačné techniky v liečbe inkontinencie moča na viacerých pracoviskách na Slovensku.
MUDr. Sven Szedély


Absolvent lekárskej fakulty UK v Martine 1993, Atestácia I.stupeň 1998, Špecializačná skúška v odbore 2004.
Subšpecializácia v certifikovanom odbore mamodiagnostika 2007.
Zúčastnil sa viacerých školení so zameraním - diagnostika a liečba ochorení prsníka, ultrazvuková diagnostika.
Absolvoval krátkodobé vzdelávacie pobyty doma aj v zahraničí (Brno, Basel, Groningen, Salzburg)
Úspešne absolvoval kurz homeopatickej liečby. Pokračuje v kontinuálnom vzdelávaní a zúčasťňuje na domácich a zahraničných odborných podujatiach .
MUDr. Dalibor Panuška
Absolvent LFUK Martin 1987,už ako študent LFUK absolvoval študijný pobyt vo Fínsku.
I.atest. v odobore chirurgia 1990 a II.atest. v odobore chirurgia 1996.
Absolvoval veľký počet certifikovaných kurzov na Slovensku, ČR,Nemecku,GB.
Aktívne vystupuje a prednáša na odborných podujatiach v SR,celej Europe ako aj v USA.
Je aktívnym členom Europskej Asociácie Endoskopickej Chirurgie/EAES/,Slovenskej chirurgickej spoločnosti/SCHS/,Endoskopickej sekcie SCHS ako aj Slovenskej traumatologickej spoločnosti.
Počas svojej práce na Chir.odd. vo Zvolene zaviedol niekoľko nových operačných metod a postupov ( artroskopie,laparoskopické operácie hernii, laparoskopické operácie žalúdka, nové postupy v chirurgii ruky a ďalšie ) .


MUDr. Peter Schwartz
ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK Bratislava r. 1988. V r. 1992 atestácia z Chirurgie 1. stupňa, r. 1999 atestácia 2. stupňa.
Absolvoval školiace pobyty a certifikované kurzy v Prahe, Bratislave, 2x v Sydney so zameraním na všeobecnú a hepatobiliárnu chirurgiu, problematiku cievnej mikroanastomózy. V NsP Zvolen sa okrem iného špecializoval aj na laparoskopiu a operačné riešenie cievnych prístupov u hemodialyzovaných pacientov, na čo nadviazal v Gynpor s.r.o.Sliač operáciami žilového systému.
V poslednej dobe absolvoval certifikované školiace pobyty v ILK České Budějovice so zameraním sa na laserové operácie kŕčových žíl dolných končatín prístrojom Diomed a v Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Viedeň, kde vykonal operácie hemoroidov s použitím špičkových moderných postupov HAL a RAR.
Touto technikou sme vybavení a dnes už operujeme kŕčové žily a hemoroidy aj na našom pracovisku.
MUDr. Ladislav Slobodník
absolvoval lekársku fakultu LF UK Martin. Štúdium ukončil v roku 1992. Následne pracoval na chir.odd. NsP Zvolen, V centre hrudnej chirurgie Slovenskej republiky vo Výšných Hágoch. Od. roku 1998 pracuje ako lekár na oddelení plastickej chirurgie v Banskej Bystrici. V roku 2003 ukončil postgraduálne špecializačné štúdium v odbore plastická chirurgia na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave.
Počas svojej pracovnej kariery absolvoval viacero odborných stáží:
a.. 1991 - Traumatologické oddelenie Landeskrankenhaus Gratz, Rakúsko
b.. 1998 - študijný pobyt v Univerzitnej nemocnici University of Western Ontario v Hamiltone v Kanade
c.. 1999 - študijný pobyt na Klinike plastickej chirurgie Nemocnice u sv. Anny v Brne, Česká republika
d.. 2002 - študijný pobyt v Národnom onkologickom ústave Českej republiky, Brno, Česká republika
Je priekopníkom chirurgickej diagnostiky Sentinelovej uzliny pri liečbe malígneho melanómu na Slovensku. Svoju prácu prezentuje vo viacerých článkoch v odborných časopisoch a na sympóziach plastickej chirurgie na Slovensku a v zahraničí.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image
Ukázať polohu na mape

Gynekologická ambulancia, Sliač

Gynekologická ambulancia, Sliač Sliač, ul. SNP č. 9, +4214553268500905621123, zvolen@gynpor.sk

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.