Mudr. Ján Galád, Gynpor

Súčasťou nášho Centra jednodňovej chirurgie je poskytovenie operačných zákrokov aj v odboroch urológia, chirurgia a plastická chirurgia, traumatológia.

Mudr. Ján Galád, Gynpor

Gynpor, Gynekologická ambulancia, MUDr. Galád vo Zvolene

Súčasťou nášho Centra jednodňovej chirurgie je poskytovenie operačných zákrokov aj v odboroch urológia, chirurgia a plastická chirurgia, traumatológia.

Adresa: ul. Hviezdoslavova č. 1, 960 01 Zvolen
Telefón:045-5326 850
Kontaktná osoba:MUDr. Ján Galád
E-mail:zvolen@gynpor.sk

Predstavujeme Vám jedno z prvých neštátnych zariadení jednodňovej chirurugie v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Slovensku. Činnosť bola zahájená 10. mája 2004 . Koncom roku 2004 bolo pracovisko z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR zaradené do sieti zdravotných zariadení a od roku 2005 postupne akceptované všetkými zdravotnými poisťovňami.
Hoci zaklady jednodňovej chirurgie boli položené už v roku 1899 , jej rýchly rozvoj nastal až od 80-tych rokov minulého storočia ( hlavne v USA a Kanade.)
Hlavným dôvodom rozvoja jednodňovej chirurgie je hlavne : znížiť náklady na zdravotníctvo, snaha o včasný návrat do rodinného prostrednia, rýchly návrat do pracovného procesu, prevencia trombembolickej choroby, prevencia nozokomiálnych nákaz a tiež aj strach pacienta z typického nemocničného prostredia.
Aj na našom pracovisku v režime jednodňovej chirurgie (na Slovensku - jednodňová ambulantná starostlivosť, vo svete - one day surgery) je pacient vyšetrený, operovaný a prepustený do domácej starostlivosti v ten istý deň. Pri náročnejších výkonoch je pobyt na lôžku do ďalšieho dňa.
Všetky výkony sú vykonávané vysoko erudovanými operatérmi s mnohoročnými skúsenosťami na operačnej sále. Mnohé gynekologické operačné výkony sme robili prví na Slovensku v režime jednodňovej chirurgie. Boli to hlavne operácie pre inkontinenciu moča, pošvové plastiky s používaním inplantátov a aj náročnejšie laparoskopické výkony : odstránenie cýst , vajíčkovodov a aj malých myómov a iné.
Naše výsledky sme opakovane prednášali na celoštátnych konferenciách na Slovensku aj v zahraničí.
Naše pracovisku organizuje v dvojročných intervaloch celoštátnu vedeckú konfereciu : Operačné techniky v jednodňovej chirurgii.
Súčasťou nášho Centra jednodňovej chirurgie je poskytovenie operačných zákrokov aj v odboroch urológia, chirurgia a plastická chirurgia, traumatológia.

Ordinačné hodiny

Pondelok 07:30 12:30 13:00-15:00 biopsie 14:00 - 15:00
Utorok 07:30 10:30 10:30-15:00 ultrazvuk 10:00 - 12:00
Streda klinický deň
Štvrtok 07:30 17:00 15:00-17:00 sono prsníky
Piatok 07:30 13:00

Odbery: denne 7:30-10:00
MUDr. Ján Galád - riaditeľ Gynpor. s.r.o.
Absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach 1985, Atestácia I. stupeň -1989, Atestácia II. stupeň - 1993
Certifikát - Ultrazvuk - v gynekológii pôrodníctve 1994, Atestácia - gynekologická urológia 2006
Atestácia - ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 2007 ,
2003-2006 vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS
Od r 2006 - predseda Sekcie gynekologickej urológie SGPS
Člen skúšobnej komisie pre atestáciu gynekologickej urológie
Absolvoval krátkodobé pobyty na pracoviskách doma aj v zahraničí (Olomouc , Brno, Praha Florencia, Lubľana , Paríž ). Publikuje a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách.
Zavádzal nové operačné techniky v liečbe inkontinencie moča na viacerých pracoviskách na Slovensku.
MUDr. Sven Szedély


Absolvent lekárskej fakulty UK v Martine 1993, Atestácia I.stupeň 1998, Špecializačná skúška v odbore 2004.
Subšpecializácia v certifikovanom odbore mamodiagnostika 2007.
Zúčastnil sa viacerých školení so zameraním - diagnostika a liečba ochorení prsníka, ultrazvuková diagnostika.
Absolvoval krátkodobé vzdelávacie pobyty doma aj v zahraničí (Brno, Basel, Groningen, Salzburg)
Úspešne absolvoval kurz homeopatickej liečby. Pokračuje v kontinuálnom vzdelávaní a zúčasťňuje na domácich a zahraničných odborných podujatiach .
MUDr. Dalibor Panuška
Absolvent LFUK Martin 1987,už ako študent LFUK absolvoval študijný pobyt vo Fínsku.
I.atest. v odobore chirurgia 1990 a II.atest. v odobore chirurgia 1996.
Absolvoval veľký počet certifikovaných kurzov na Slovensku, ČR,Nemecku,GB.
Aktívne vystupuje a prednáša na odborných podujatiach v SR,celej Europe ako aj v USA.
Je aktívnym členom Europskej Asociácie Endoskopickej Chirurgie/EAES/,Slovenskej chirurgickej spoločnosti/SCHS/,Endoskopickej sekcie SCHS ako aj Slovenskej traumatologickej spoločnosti.
Počas svojej práce na Chir.odd. vo Zvolene zaviedol niekoľko nových operačných metod a postupov ( artroskopie,laparoskopické operácie hernii, laparoskopické operácie žalúdka, nové postupy v chirurgii ruky a ďalšie ) .


MUDr. Peter Schwartz
ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK Bratislava r. 1988. V r. 1992 atestácia z Chirurgie 1. stupňa, r. 1999 atestácia 2. stupňa.
Absolvoval školiace pobyty a certifikované kurzy v Prahe, Bratislave, 2x v Sydney so zameraním na všeobecnú a hepatobiliárnu chirurgiu, problematiku cievnej mikroanastomózy. V NsP Zvolen sa okrem iného špecializoval aj na laparoskopiu a operačné riešenie cievnych prístupov u hemodialyzovaných pacientov, na čo nadviazal v Gynpor s.r.o.Sliač operáciami žilového systému.
V poslednej dobe absolvoval certifikované školiace pobyty v ILK České Budějovice so zameraním sa na laserové operácie kŕčových žíl dolných končatín prístrojom Diomed a v Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Viedeň, kde vykonal operácie hemoroidov s použitím špičkových moderných postupov HAL a RAR.
Touto technikou sme vybavení a dnes už operujeme kŕčové žily a hemoroidy aj na našom pracovisku.
MUDr. Ladislav Slobodník
absolvoval lekársku fakultu LF UK Martin. Štúdium ukončil v roku 1992. Následne pracoval na chir.odd. NsP Zvolen, V centre hrudnej chirurgie Slovenskej republiky vo Výšných Hágoch. Od. roku 1998 pracuje ako lekár na oddelení plastickej chirurgie v Banskej Bystrici. V roku 2003 ukončil postgraduálne špecializačné štúdium v odbore plastická chirurgia na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave.
Počas svojej pracovnej kariery absolvoval viacero odborných stáží:
a.. 1991 - Traumatologické oddelenie Landeskrankenhaus Gratz, Rakúsko
b.. 1998 - študijný pobyt v Univerzitnej nemocnici University of Western Ontario v Hamiltone v Kanade
c.. 1999 - študijný pobyt na Klinike plastickej chirurgie Nemocnice u sv. Anny v Brne, Česká republika
d.. 2002 - študijný pobyt v Národnom onkologickom ústave Českej republiky, Brno, Česká republika
Je priekopníkom chirurgickej diagnostiky Sentinelovej uzliny pri liečbe malígneho melanómu na Slovensku. Svoju prácu prezentuje vo viacerých článkoch v odborných časopisoch a na sympóziach plastickej chirurgie na Slovensku a v zahraničí.

loader image
Ukázať polohu na mape

Gynekologická ambulancia, Sliač

Gynekologická ambulancia, Sliač Sliač, ul. SNP č. 9, +4214553268500905621123, zvolen@gynpor.sk

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.