Úvod > Ponuka práce > Manažment kvality

Manažment kvality - Mesto Zvolen

Riaditeľ pobočky oblasť Zvolen

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Manažment kvality
  • Zvolen
Dátum pridania: 9.12.2017

Kvestor Technickej univerzity vo Zvolene

ekonomické , K prihláške do výberového konania je potrebné zaslať: odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní a doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace). Uvedené doklady zasielajte na adresu: Technická univerzita vo Zvolene, Rektorát – ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Manažment kvality
  • Zvolen
Dátum pridania: 30.11.2017

Riaditeľ Študentského domova a jedálne

, K prihláške do výberového konania je potrebné zaslať: odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a ďalšom vzdelávaní a doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace). Uvedené doklady zasielajte na adresu: Technická univerzita vo Zvolene, Rektorát – Oddelenie ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Manažment kvality
  • Zvolen
Dátum pridania: 30.11.2017