SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová

Budova našej školy sa nachádza v krásnom prostredí Borovej hory, kde vám celý Zvolen leží pod nohami. Teoretické vyučovanie je zabezpečované v škole, ktorá má 30 klasických učební a veľa špecializovaných odborných učební

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová, Zvolen

Budova našej školy sa nachádza v krásnom prostredí Borovej hory, kde vám celý Zvolen leží pod nohami. Teoretické vyučovanie je zabezpečované v škole, ktorá má 30 klasických učební a veľa špecializovaných odborných učební

Adresa: Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
Telefón:(45) 5333986
E-mail:skola@soshotel.sk

Budova našej školy sa nachádza v krásnom prostredí Borovej hory, kde vám celý Zvolen leží pod nohami. Teoretické vyučovanie je zabezpečované v škole, ktorá má 30 klasických učební a veľa špecializovaných odborných učební, ako napríklad učebne výpočtovej techniky, učebne zriadené špeciálne pre kaderníkov, kozmetičky a krajčírov, jazykové triedy, kuchynku, učebňu pre budúcich čašníkov, recepciu pre hotelierov, dve učebne strojopisu, učebňu Fiktívnej firmy, klubovňu, prednáškové miestnosti. Súčasťou školy je veľký športový areál, dve telocvične a fitnes centrum.

V blízkosti školy sa nachádza aj školský internát, ktorý poskytuje ubytovanie pre 100 žiakov Združenej strednej školy služieb.

Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a škola má aj perfektne zásobený školský bufet.

Škola zabezpečuje komplexnú výuku žiakov, je vlastníkom prevádzok, kde sa zabezpečuje odborný výcvik žiakov. Všetky prevádzky sú moderne a nadštandardné vybavené a sú prístupné pre verejnosť za výhodné ceny s kvalitnými službami. Naši študenti majú vytvorené príjemné pracovné prostredie.

Študijné odbory

* 6444 4 čašník, servírka
* 6445 4 kuchár
* 6446 4 kozmetička
* 6446 4 kozmetik
* 6362 6 kozmetička a vizážistka

Štúdium je štvorročné. Študijný odbor končí maturitou, s možnosťou pokračovať na všetkých typoch VŠ.

* 6323 6 hotelová akadémia

štúdium je päťročné a končí maturitou, a za podmienok určených učebnými osnovami aj s výučným listom. Absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ,

* 8237 6 modelárstvo a návrhárstvo odevov
* 8298 6 odevný dizajn

štúdium je štvorročné a končí maturitou. Absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ.

Učebné odbory:

* 6460 2 predavač
* 2964 2 cukrár
* 6456 2 kaderník
* 6445 2 kuchár
* 6444 2 čašník, servírka

v ktorých štúdium je trojročné. Všetky odbory končia záverečnými skúškami - výučným listom, ale je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť maturitou, čím absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie.

Nadstavbové štúdium

* 3125 4 odevníctvo
* 6411 4 prevádzka obchodu 01 vnútorný obchod
* 6421 4 spoločné stravovanie
* 6426 4 vlasová kozmetika

2-ročné denné štúdium určené pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorí absolvovaním nadstavby získajú maturitu.

Pomaturitné štúdium

* 6323 6 hotelová akadémia

2-ročné denné štúdium umožní všetkým záujemcom, ktorí už majú maturitu z niektorého študijného odboru, rozšíriť svoju kvalifikáciu v inom študijnom odbore.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.