Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Bytová výstavba v Banskobystrickom kraji k 30.6.2018

Bytová výstavba v Banskobystrickom kraji k 30.6.2018

statisticky urad.jpgPodľa údajov Štatistického úradu SR sa za prvý polrok 2018 v kraji dokončilo 545 bytov, čím sa Banskobystrický kraj zaraďuje na posledné miesto z krajov SR. Oproti polroku 2017 sa však počet dokončených bytov zvýšil o 168. V percentuálnom vyjadrení ide o 44,6 % nárast. Dokončené byty v kraji sa  podieľali na počte dokončených bytov v SR 6,6 %.

Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 27,9 %, trojizbové byty tvorili 27,2 %, dvojizbové byty 23,3 %, jednoizbové byty a garsónky 11,6 % a päť a viac izbové byty tvorili 10,1 %. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom tuzemskom vlastníctve (99,1 %) a vo vlastníctve územnej samosprávy (0,9 %). Z územného hľadiska bolo najviac dokončených bytov v okresoch Banská Bystrica (163 bytov; 29,9 % v rámci kraja), Veľký Krtíš (73 bytov; 13,4 %),  Brezno (66 bytov; 12,1 %) a Zvolen (56 bytov; 10,3 %). V ostatných okresoch kraja bol podiel dokončených bytov v rámci kraja nižší ako 10 %. Počet dokončených bytov vzrástol v 8 okresoch kraja. Najväčší medziročný nárast v absolútnom vyjadrení bol zaznamenaný v okrese Banská Bystrica (o 72 bytov). V sledovanom období sa v kraji začalo stavať 620 bytov. Medziročne sa tento počet zvýšil o 27 bytov (4,6 %). Z územného hľadiska sa byty začali stavať prevažne v okresoch Banská Bystrica (147 bytov; 23,7 % v rámci kraja), Zvolen (100 bytov; 16,1 %), Veľký Krtíš (98 bytov; 15,8 %) a Žiar nad Hronom (60 bytov; 9,7 %).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v kraji rozostavaných 6 094 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet vzrástol o 164. Z územného pohľadu bolo najviac rozostavaných bytov v okrese Banská Bystrica (2 218 bytov), Zvolen (727 bytov) a Veľký Krtíš (620 bytov).

 

statistika_obr1.jpg

 

 

Okres Banská Bystrica

V okrese Banská Bystrica sa za polrok 2018 dokončilo 163 bytov. Oproti polroku 2017 sa zvýšil počet dokončených bytov o 72 jednotiek, čo predstavuje nárast o 79,1 %. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 29,9 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 147 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 22, čo je nárast o 17,6 %.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 2 218 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet klesol o 37 (o 1,6 %).

Okres Banská Štiavnica

V okrese Banská Štiavnica sa za polrok 2018 dokončilo 6 bytov. Oproti polroku 2017 sa znížil počet dokončených bytov o 2 jednotky (pokles o 25 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 1,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 32 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 1.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 112 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet vzrástol o 18 (o 19,1 %).

Okres Brezno

V okrese Brezno sa za polrok 2018 dokončilo 66 bytov. Oproti polroku 2017 sa zvýšil počet dokončených bytov o 48 jednotiek (nárast o 266.7 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 12,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 36 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 6.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo  v okrese rozostavaných 344 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet klesol o 43 (o 11,1 %).

Okres Detva

V okrese Detva sa za polrok 2018 dokončilo 19 bytov. Oproti polroku 2017 sa znížil počet dokončených bytov o 6 jednotiek (pokles o 24 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 3,5 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 21 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 8.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 278 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet stúpol o 12 (o 4,5 %).

Okres Krupina

V okrese Krupina sa za polrok 2018 dokončilo 17 bytov. Oproti polroku 2017 sa počet dokončených bytov zvýšil o 5 bytov (nárast o 41,7 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 3,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 10 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 63.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 223 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet vzrástol o 12 (o 5,7 %).

Okres Lučenec

V okrese Lučenec sa za polrok 2018 dokončilo 33 bytov. Oproti polroku 2017 sa počet dokončených bytov nezmenil. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 6,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 39 bytov. Medziročne počet začatých bytov ostal na rovnakej úrovni.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 412 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet vzrástol o 21 ( o 5,4 %).

Okres Poltár

V okrese Poltár sa za polrok 2018 dokončilo 16 bytov. Oproti polroku 2017 sa počet dokončených bytov zvýšil o 13. Percentuálne ide o najvyšší nárast v rámci kraja (o 433,3 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 2,9 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 9 bytov. Medziročne sa  počet začatých bytov zvýšil o 2 byty.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 94 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet  klesol o 3 (o 3,1 %).

Okres Revúca

V okrese Revúca sa za polrok 2018 dokončili 4 byty. Oproti polroku 2017 sa počet dokončených bytov zvýšil o jeden byt. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 0,7 %.

V sledovanom období sa v okrese začali stavať 3 byty. Medziročne  sa počet začatých bytov znížil o 3 byty.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 46 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 sa ich počet znížil o 22 (pokles o 32,4 %).

Okres Rimavská Sobota

V okrese Rimavská Sobota sa za polrok 2018 dokončilo 15 bytov. Oproti polroku 2017 sa znížil počet dokončených bytov o 8 (pokles o 34,8 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 2,8 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 25 bytov. Medziročne sa  počet začatých bytov znížil o 10 bytov.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 256 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet stúpol o 5 (o 2 %).

Okres Veľký Krtíš

V okrese Veľký Krtíš sa za polrok 2018 dokončilo 73 bytov. Oproti polroku 2017 sa zvýšil počet dokončených bytov o 57. Percentuálny nárast o 356,3 % stavia okres Veľký Krtíš ma druhé miesto v relatívnom vyjadrení v rámci okresov kraja. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 13,4 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 98 bytov. Medziročne počet začatých bytov klesol o 57 bytov.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 620 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet stúpol o 58 (nárast o 10,3 %).

Okres Zvolen

V okrese Zvolen sa za polrok 2018 dokončilo 56 bytov. Oproti polroku 2017 sa znížil počet dokončených bytov o 42 (pokles o 42,9 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 10,3 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 100 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 24.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 727 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet vzrástol o 53 (nárast o 7,9 %).

Okres Žarnovica

V okrese Žarnovica sa za polrok 2018 dokončilo 31 bytov. Oproti polroku 2017 sa zvýšil počet dokončených bytov o 4 (nárast o 14,8 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 5,7 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 40 bytov. Medziročne klesol počet začatých bytov o 30.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 346 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet stúpol o 55 (nárast o 18,9 %).

Okres Žiar nad Hronom

V okrese Žiar nad Hronom sa za polrok 2018 dokončilo 46 bytov. Oproti polroku 2017 sa zvýšil počet dokončených bytov o 26 (nárast o 130 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 8,4 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 60 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 41 jednotiek.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 418 bytov. V porovnaní s polrokom 2017 ich počet stúpol o 35 (nárast o 9,1 %).

 

Oddelenie informačného servisu

Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní

v Banskej Bystrici