Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji v roku 2017

Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji v roku 2017

Medziročne počet návštevníkov v kraji vzrástol o 9,3 %, pričom nárast bol zaznamenaný vo všetkých okresoch kraja

 

statisticky urad.jpgPodľa údajov Štatistického úradu SR ku koncu roka 2017 poskytovalo ubytovacie služby 516 ubytovacích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska štruktúry zariadení 423 bolo hromadných ubytovacích zariadení a 93 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. Podľa kategorizácie z hromadných ubytovacích zariadení 178 bolo hotelov a penziónov, 70 turistických ubytovní a 164 ostatných hromadných ubytovaní.

   K dispozícii bolo 7 706 izieb s 19 949 lôžkami. Počas roka 2017 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 569 164 návštevníkov, z toho 16,5 % bolo zahraničných.

   Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (5,88 % z celkového počtu návštevníkov). Na aktívnom cestovnom ruchu sa ďalej výraznejšie podieľali návštevníci Maďarska (2,42 %), Nemecka (1,47 %) a Poľska (1,14 %). Pozitívnou skutočnosťou je, že sa zvyšuje v kraji návštevnosť aj z krajín Ázie a Ameriky. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 3 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 2,5 noci a domáci návštevníci 3 noci.

   Priemerná cena za ubytovanie spolu vrátane DPH bola 22,40 EUR, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc.

   Využitie stálych lôžok ubytovacích zariadení v kraji dosiahlo 29,2 %. Podľa kategórie zariadení najviac boli využité hotely a penzióny na 35,2 %, z toho hotely ****;**** na 49,2 %, hotely *** na 41,4 %, hotely ** na 33,6 % a hotely * na 23,8 %. Ubytovanie v súkromí bolo využité na 10,4 %. Z hľadiska účelu boli z hotelov a penziónov najviac využité kúpeľné hotely a to na 65,7 %. Medziročne sa využitie ubytovacích zariadení zvýšilo.

   Z územného hľadiska najvyšší počet ubytovacích zariadení bol v okrese Banská Bystrica, ktorý sa na úhrne za kraj podieľal 25,2 %. V okrese Brezno sa nachádza 16,1 % z počtu zariadení v kraji, v okrese Banská Štiavnica 9,7 %. v okrese Zvolen a Žiar nad Hronom zhodne 8,9 %. Zariadenia v okrese Banská Bystrica ubytovali 118 454 návštevníkov (20,8 % návštevníkov kraja), v okrese Zvolen 15,9 %, Brezno  14,7 %, Krupina  11,1 % a Žiar nad Hronom 10,5 %.

   V medziročnom porovnaní počet ubytovacích kapacít v kraji oproti roku 2016 stúpol o 8 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 48 269. Percentuálne ide o 9,3 % nárast návštevnosti a bol zaznamenaný u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa  oproti roku 2016 znížila o 1,09 EUR.

   Na celkovom počte ubytovacích zariadení v SR sa zariadenia v kraji podieľali 14,8 % a počet návštevníkov, ktorých ubytovali tvoril 10,6 % z celkového počtu návštevníkov v SR. Priemerná cena  za ubytovanie v kraji bola o 4,16 EUR nižšia ako je priemer za SR.

 

statistika_obr1.jpg

 

 

Okres Banská Bystrica

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Banská Bystrica 130 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 118 454 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 78,2 % tvorili domáci a 21,8 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska Poľska a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Bystrica 22,72 EUR, v tom u domácich návštevníkov 20,88 EUR a u zahraničných návštevníkov 29,81 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 nezmenil, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 13 102 osôb (nárast o 12,4 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa  medziročne znížila o 0,34 EUR.

 

Okres Banská Štiavnica

Ku koncu roka 2017  bolo v okrese Banská Štiavnica 50 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 37 786 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 79,1 % tvorili domáci a 20,9 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Maďarska, Česka a Rakúska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Štiavnica 22,04 EUR, v tom u domácich návštevníkov 21,67 EUR a u zahraničných návštevníkov 23,28 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2016 stúpol o 16 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 8 989 osôb (nárast o 31,2 %). Percentuálne ide o druhý najvyšší nárast v rámci okresov kraja a bol zaznamenaný u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 1,48 EUR.

 

Okres Brezno

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Brezno 83 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 83 787 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 85,5 % tvorili domáci a 14,5 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Poľska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Brezno 31,13 EUR, v tom u domácich návštevníkov 29,8 EUR a u zahraničných návštevníkov 38,62 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2016 klesol o 3 zariadenia, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa  zvýšil o 7 448 osôb (nárast o 9,8 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 7,22 EUR.

 

Okres Detva

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Detva 24 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 21 331 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 86 % tvorili domáci a 14 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska a Taiwanu. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Detva 16,28 EUR, v tom u domácich návštevníkov 15,76 EUR a u zahraničných návštevníkov 18,96 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2016 stúpol o 3 zariadenia a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 432 osôb (nárast o 2,1 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 763 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 331 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 3,96 EUR.

 

Okres Krupina

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Krupina 26 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 63 434 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 89,7 % tvorili domáci a 10,3 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Krupina 17,66 EUR, v tom u domácich návštevníkov 17,41 EUR a u zahraničných návštevníkov 19,74 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 znížil o 1 zariadenie, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 76 osôb (nárast o 0,1 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 1 373 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 1 297 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 1,82 EUR.

 

Okres Lučenec

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Lučenec 17 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 14 696 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 78,4 % tvorili domáci a 21,6 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Lučenec 21,30 EUR, v tom u domácich návštevníkov 18,95 EUR a u zahraničných návštevníkov 28,92 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 znížil o 2 zariadenia, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 238 osôb (nárast o 1,6 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 398 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 160 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 0,34 EUR.

 

Okres Poltár

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Poltár 7 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 1 675 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 86 % tvorili domáci a 14 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Maďarska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Poltár 10,86 EUR, v tom u domácich návštevníkov 10,84 EUR a u zahraničných návštevníkov 10,94 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 nezmenil, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 79 osôb (nárast o 4,9 %). Nárast nastal u zahraničných návštevníkov o 105 osôb, zatiaľ čo u domácich návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 26 osôb.  Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 2,63 EUR.

 

Okres Revúca

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Revúca 16 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 17 236 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 94,8 % tvorili domáci a 5,2 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky a Maďarska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Revúca 17,66 EUR, v tom u domácich návštevníkov 17,64 EUR a u zahraničných návštevníkov 18,03 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 nezmenil, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 463 osôb (nárast o 2,8 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 464 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 1 osobu. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne  zvýšila o 3,19 EUR.

 

Okres Rimavská Sobota

Ku koncu roka 2017 bolo v okrese Rimavská Sobota 22 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 25 021 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 79,7 % tvorili domáci a 20,3 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Maďarska a Českej republiky.  Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Rimavská Sobota 9 EUR, v tom u domácich návštevníkov 8,17 EUR a u zahraničných návštevníkov 16,11 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2016 klesol o 2 zariadenia, ale  celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 27 osôb (nárast o 0,1 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 2,93 EUR.

 

Okres Veľký Krtíš

Ku koncu roka 2016 bolo v okrese Veľký Krtíš 26 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 16 795 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 83,9 % tvorili domáci a 16,1 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Veľký Krtíš 18,82 EUR, v tom u domácich návštevníkov 18,14 EUR a u zahraničných návštevníkov 21,6 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 znížil o 1 zariadenie, ale celkový počet návštevníkov, ktorí využili ich služby sa  zvýšil o 1 042 osôb (nárast o 6,6 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 1 043 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 1 osobu. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 0,75 EUR.

 

Okres Zvolen

Ku koncu roka 2017  bolo v okrese Zvolen 46 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 90 720 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 79,8 % tvorili domáci a 20,2 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Nemecka a Poľska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Zvolen 22,95 EUR, v tom u domácich návštevníkov 20,5 EUR a u zahraničných návštevníkov 41,3 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 znížil o 1 zariadenie, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa  zvýšil o 10 343 osôb (nárast o 12,9 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne mierne zvýšila o 0,08 EUR.

 

Okres Žarnovica

Ku koncu roka 2017  bolo v okrese Žarnovica 23 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 18 523 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 88,2 % tvorili domáci a 11,8 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Žarnovica 28,54 EUR, v tom u domácich návštevníkov 27,89 EUR a u zahraničných návštevníkov 33,58 EUR.  Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti roku 2016 znížil o 2 zariadenia, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 4 500 osôb (nárast o 32,1 %). Percentuálne ide o najvyšší nárast v rámci okresov kraja a bol zaznamenaný u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 1,17 EUR.

 

Okres Žiar nad Hronom

Ku koncu roka 2017  bolo v okrese Žiar nad Hronom  46 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 59 706 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 89,8 % tvorili domáci a 10,2 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky a z Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Žiar nad Hronom 28,67 EUR, v tom u domácich návštevníkov 28,56 EUR a u zahraničných návštevníkov 29,81 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2016 stúpol o 1 zariadenie a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 1 530 osôb (nárast o 2,6 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 1 552 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 22 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 0,83 EUR.

 

statistika_obr2.jpg

INFORMAČNÝ SERVIS
Odbor informatiky, registrov, informačných služieb
ŠÚ SR - Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici