Úvod > Články a rady > Všeobecné články > Cestovný ruch v BB kraji v prvom polroku 2017

Cestovný ruch v BB kraji v prvom polroku 2017

Podľa údajov Štatistického úradu SR ku koncu polroka 2017 poskytovalo ubytovacie služby 530 ubytovacích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska štruktúry zariadení 431 bolo hromadných ubytovacích zariadení a 99 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. Podľa kategorizácie z hromadných ubytovacích zariadení 182 bolo hotelov a penziónov, 74 turistických ubytovní a 163 ostatných hromadných ubytovaní.
 

   K dispozícii bolo 7 647 izieb s 19 961 lôžkami. Počas polroka 2017 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 275 635 návštevníkov, z toho 16,7 % bolo zahraničných.
 

   Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (5,69 % z celkového počtu návštevníkov). Na aktívnom cestovnom ruchu sa ďalej výraznejšie podieľali návštevníci Maďarska (3,06 %), Nemecka (1,57 %) a Poľska (1,20 %). Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 2,8 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 2,4 noci a domáci návštevníci 2,9 noci.
 

   Priemerná cena za ubytovanie spolu vrátane DPH bola 22,68 EUR, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc.
 

   Využitie stálych lôžok ubytovacích zariadení v kraji dosiahlo 27,7 %. Podľa kategórie zariadení najviac boli využité hotely a penzióny na 33,5 %, z toho hotely ****;**** na 44,4 %, hotely *** na 40,5 %, hotely ** na 29,3 % a hotely * na 24,2 %. Ubytovanie v súkromí bolo využité na 8,6 %. Z hľadiska účelu boli z hotelov a penziónov najviac využité kúpeľné hotely a to na 62,5 %. Medziročne sa využitie väčšiny ubytovacích zariadení zvýšilo.
 

   Z územného hľadiska najvyšší počet ubytovacích zariadení bol v okrese Banská Bystrica, ktorý sa na úhrne za kraj podieľal 24,9 %. V okrese Brezno sa nachádza 16,6 % z počtu zariadení v kraji, v okrese Banská Štiavnica 9,2 %, v okrese Zvolen 9,1 % a v okrese Žiar nad Hronom 8,3 %. Zariadenia v okrese Banská Bystrica ubytovali 57 223 návštevníkov (20,8 % návštevníkov kraja), v okrese Zvolen 16,1 %, Brezno  15,8 %, Krupina  12,2 % a Žiar nad Hronom 10,1 %.
 

   V medziročnom porovnaní počet ubytovacích kapacít v kraji oproti polroku 2016 stúpol o 20 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 29 731. Percentuálne ide o 12,1 % nárast a bol zaznamenaný u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa  oproti polroku 2016 znížila o 1,02 EUR.
 

   Na celkovom počte ubytovacích zariadení v SR sa zariadenia v kraji podieľali 14,9 % a počet návštevníkov, ktorých ubytovali tvoril 11,1 % z celkového počtu návštevníkov v SR. Priemerná cena  za ubytovanie v kraji bola o 4,69 EUR nižšia ako je priemer za SR.

 

 

Okres Banská Bystrica

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Banská Bystrica 132 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 57 223 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 77,7 % tvorili domáci a 22,3 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Bystrica 23,75 EUR, v tom u domácich návštevníkov 21,51 EUR a u zahraničných návštevníkov 32,06 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2016 stúpol o 1 zariadenie a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 7 503 (nárast o 15,1 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa  medziročne znížila o 0,1 EUR.

Okres Banská Štiavnica

Ku koncu polroka 2017  bolo v okrese Banská Štiavnica 49 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 15 577  návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 78,4 % tvorili domáci a 21,6 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Maďarska, Česka a Rakúska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Banská Štiavnica 21,97 EUR, v tom u domácich návštevníkov 21,73 EUR a u zahraničných návštevníkov 22,77 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2016 stúpol o 17 zariadení a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 3 184 (nárast o 25,7 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 2,2 EUR.

Okres Brezno

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Brezno 88 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 43 492 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 84,6 % tvorili domáci a 15,4 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Brezno 31,07 EUR, v tom u domácich návštevníkov 30,1 EUR a u zahraničných návštevníkov 36,13 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2016 stúpol o 1 zariadenie a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa  zvýšil o 4 879 (nárast o 12,6 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 7,23 EUR.

Okres Detva

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Detva 25 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 10 213 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 86,3 % tvorili domáci a 13,7 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska a Taiwanu. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Detva 17,23 EUR, v tom u domácich návštevníkov 16,94 EUR a u zahraničných návštevníkov 19,18 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2016 stúpol o 4 zariadenia a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 285 (nárast o 2,9 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 327 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 42 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 1,82 EUR.

Okres Krupina

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Krupina 27 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 33 606 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 90,5 % tvorili domáci a 9,5 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Krupina 18 EUR, v tom u domácich návštevníkov 17,82 EUR a u zahraničných návštevníkov 19,47 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti polroku 2016 nezmenil, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 4 171 (nárast o 14,2 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 4 879 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 708 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 1,44 EUR.

Okres Lučenec

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Lučenec 18 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 6 292 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 77,5 % tvorili domáci a 22,5 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky a Maďarska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Lučenec 24,22 EUR, v tom u domácich návštevníkov 21,7 EUR a u zahraničných návštevníkov 31,31 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti polroku 2016 nezmenil, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa znížil o 1 064 osôb (pokles o 14,5 %). Pokles nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 1,6 EUR.

Okres Poltár

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Poltár 7 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 866 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 77 % tvorili domáci a 23 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Maďarska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Poltár 10,85 EUR, v tom u domácich návštevníkov 10,64 EUR a u zahraničných návštevníkov 11,46 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti polroku 2016 znížil o 1 zariadenie, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 249 (nárast o 40,4 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 0,63 EUR.

Okres Revúca

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Revúca 16 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 7 533 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 94,7 % tvorili domáci a 5,3 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Revúca 17,56 EUR, v tom u domácich návštevníkov 17,55 EUR a u zahraničných návštevníkov 17,87 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese vzrástol oproti polroku 2016 o 1 zariadenie a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 608 (nárast o 8,8 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne  zvýšila o 3,44 EUR.

Okres Rimavská Sobota

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Rimavská Sobota 23 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 12 448 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 78 % tvorili domáci a 22 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Maďarska a Českej republiky.  Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Rimavská Sobota 8,52 EUR, v tom u domácich návštevníkov 7,69 EUR a u zahraničných návštevníkov 14,74 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2016 klesol o 1 zariadenie, ale  celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 376 osôb (nárast o 3,1 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 6,65 EUR.

Okres Veľký Krtíš

Ku koncu polroka 2017 bolo v okrese Veľký Krtíš 27 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 8 180 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 85,7 % tvorili domáci a 14,3 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Veľký Krtíš 16,18 EUR, v tom u domácich návštevníkov 15,69 EUR a u zahraničných návštevníkov 18,97 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti polroku 2016 znížil o 2 zariadenia, ale celkový počet návštevníkov, ktorí využili ich služby sa  zvýšil o 77 osôb (nárast o 1 %). Nárast nastal u domácich návštevníkov o 284 osôb, zatiaľ čo u zahraničných návštevníkov bol zaznamenaný pokles o 207 osôb. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 3,42 EUR.

Okres Zvolen

Ku koncu polroka 2017  bolo v okrese Zvolen 48 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 44 443 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 80,5 % tvorili domáci a 19,5 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Zvolen 23,11 EUR, v tom u domácich návštevníkov 20,39 EUR a u zahraničných návštevníkov 42,49 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti polroku 2016 nezmenil, ale  celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa  zvýšil o 7 741 osôb (nárast o 21,1 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 1,51 EUR.

Okres Žarnovica

Ku koncu polroka 2017  bolo v okrese Žarnovica 26 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 7 966 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 88,5 % tvorili domáci a 11,5 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Žarnovica 34,17 EUR, v tom u domácich návštevníkov 32,86 EUR a u zahraničných návštevníkov 44,92 EUR.  Počet ubytovacích kapacít v okrese sa oproti polroku 2016 zvýšil o 1 zariadenie a celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 1 190 osôb (nárast o 17,6 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne zvýšila o 4,02 EUR.

Okres Žiar nad Hronom

Ku koncu polroka 2017  bolo v okrese Žiar nad Hronom  44 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 27 796 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 88,4 % tvorili domáci a 11,6 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky a z Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Žiar nad Hronom 27,57 EUR, v tom u domácich návštevníkov 27,24 EUR a u zahraničných návštevníkov 30,32 EUR. Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti polroku 2016 klesol o 1 zariadenie, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil o 532 osôb (nárast o 2 %). Nárast nastal u domácich aj zahraničných návštevníkov.  Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 0,17 EUR.

 

 

 

INFORMAČNÝ SERVIS
Odbor informatiky, registrov, informačných služieb
ŠÚ SR - Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici